Ngày đính hôn - ăn hỏi - cưới cho tuổi Ngọ - Mùi

  16/07/2017

Ngày đính hôn - ăn hỏi - cưới cho tuổi Ngọ - Mùi   

 

Ngày đính hôn - ăn hỏi - cưới cho tuổi Ngọ - Mùi năm 2016


Năm nay các cô dâu tuổi Ngọ đang hân hoan trong công cuộc chuẩn bị lễ kết hôn, bởi năm nay là năm thuận lợi cho việc cưới xin. Đồng thời các cô nàng tuổi Tân Mùi cũng không kém phần lo lắng, lo lắng phạm phải tuổi Kim Lâu, tuy nhiên năm 2016 không phải năm kỵ đối với các nàng tuổi Mùi, do đó vẫn kết hôn như thường lệ.

Xem thêm bài viết tại đây:
>> 
BACKDROP TIỆC ĐÁM CƯỚIBÀN GHẾ ĐÁM CƯỚI

1. Xem ngày đính hôn - ngày ăn hỏi - ngày cưới cho tuổi nữ 1990:
Mệnh cô dâu thổ nên lựa chọn ngày:

 
Ngày đính hôn - ăn hỏi - cưới cho tuổi Ngọ - Mùi

- Ngày 11 - 10 dương.
- Ngày 12 - 8 dương.
- Ngày 17 - 8 dương.
- Ngày 10 - 9 dương.
- Ngày 17 - 9 dương.
- Ngày 9 - 11 dương lịch.
- Ngày 16 - 11 dương lịch.
- Ngày 10 - 12 dương lịch.
- Ngày 22 - 12 dương.

2. Xem ngày đính hôn - ngày ăn hỏi - ngày cưới cho nữ 1991:

 
Ngày đính hôn - ăn hỏi - cưới cho tuổi Ngọ - Mùi
 
- Ngày 15 - 10 dương.
- Ngày 27 - 10 dương.
- Ngày 28 - 8 dương.
- Ngày 2 - 9 dương.
- Ngày 8 - 11 dương.
- Ngày 13 - 11 dương.
- Ngày 2 - 12 dương.
- Ngày 14 - 12 dương.
- Ngày 19 - 12 dương.
- Ngày 31 - 12 dương.

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả